Rechercher des projets européens

řeshraniční spolupráce na Broumovsku v plánovacím období 2006-2013 (Přeshraniční spolupráce na Broumovsku v plánovacím období 2006-2013)
Date du début: 18 août 2006, Date de fin: 18 août 2007 PROJET  TERMINÉ 

Předkládaný projekt má za cíl představit zainteresované veřejnosti možnosti přeshraniční spolupráce v dalším plánovacím období. V srpnu 2006 proběhne první setkání oslovených lidí z řad samosprávy, státní správy, neziskového a podnikatelského sektoru za účelem upevnění stávajících a navázání nových kontaktů, zlepšení spolupráce mezi cílovými skupinami na obou stranách česko-polského příhraničí. Závěrem roku 2006 a na jaře 2007, podle vývoje zpracování jednotlivých programů podpory, se uskuteční v Broumově mezinárodní konference o možnostech přeshraniční spolupráce a čerpání finančních zdrojů v Euroregionu Glacensis pro zlepšení celkového ekonomicko společenského růstu obou regionů.

Coordinateur

Details

  • 74.8%   191 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires