Rechercher des projets européens

řeshraniční prezentace Libereckého kraje (Přeshraniční prezentace Libereckého kraje)
Date du début: 31 mai 2005, Date de fin: 29 sept. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Výstupem projektu je vydání multimediálních prezentací - CD-ROMu a publikace propagující kulturní a architektonické dědictví kraje. Tyto prezentace budou vydány čtyřjazyčně - česky, něměcky. polsky a anglicky, a budou distribuovány prostřednictvím domácích a zahraničních veletrhů cestovního ruchu a dále zasílány na zahraniční zastoupení České republiky.Obsah těchto prezentací bude akcentovat společnou česko - německou historii regionu; s německým partnerem bude konzultována zejména vhodnost lokalit zaměřených do projektu a informace o službách poskytovaných v příhraniční oblasti Sasko. Též dojde k výměně zkušeností s přípravou odborných materiálů na německé straně.

Coordinateur

Details

  • 75%   71 554,00
  • 2000 - 2006 Saxony - Czech Republic (DE-CZ)
  • Projet sur KEEP platform