Rechercher des projets européens

řeshraniční kooperační síť pro rozvoj podnikání a trhu práce (Přeshraniční kooperační síť pro rozvoj podnikání a trhu práce)
Date du début: 30 avr. 2013, Date de fin: 29 avr. 2015 PROJET  TERMINÉ 

Přesto že přeshraniční spolupráce mezi Moravskoslezským krajem a Opolským vojvodstvím již několik let živě funguje, stále existují deficitní oblasti, ve které lze úspěšně rozvíjet vzájemné kontakty a partnerství. Jednou z oblastí, kde je obrovské rozvojový potenciál rozvoje přeshraničních vztahů je hospodářská spolupráce. Je zde mnoho příležitosti pro spolupráci institucí a organizací působících v oblasti obchodu na obou stranách hranice. Aktivní spolupráce těchto institucí a společností seskupených okolo nich by mohla být začátek nové kvality v polsko - českých hospodářských vztazích. Achievements: Cílem projektu je vytvoření přeshraniční kooperační sítě podnikatelů, kteří mají zájem o spolupráci za hranicemi. Projekt se svými aktivitami dotýká tří cílových skupin. První je tvořena především zástupci podnikatelského sektoru, konkrétně sektoru mikro, malých a středních podniků. Jejich partnery v projektu budou představitelé další cílové skupiny - instituce podnikatelského prostředí, jako: hospodářské komory, obchodní komory, rozvojové agentury apod. Poslední cílovou skupinou projektu pak budou zástupci samospráv příslušných partnerských regionů. Takovéto zastoupení skupin v projektu zajistí, že se na vytvoření kooperační sítě budou podílet představitelé všech institucí, angažované na různých úrovních do hospodářského rozvoje v partnerských regionech, čímž bude delší perspektivě docíleno efektivní komunikace s rozvoje ekonomických kontaktů. Projekt se bude snažit zajistit maximální informovanost cílové skupiny o možnostech přeshraniční spolupráce. Do hlavních aktivit projektu patří mezi jiné: analýza přeshraničních hospodářských aktivit, organizace projektových konferencí, organizace B2B setkání na obou stranách hranice, vznik a zasedání tematických skupin, vznik webových stránek a fóra pro podnikatele, informační manuál pro podnikatele na česko-polské hranici, jazykové vzdělávání v češtině/polštině. V tuto chvíli byla zrealizována úvodní konference projektu. Doposud spolupráce probíhá velmi pozitivně a proto i v budoucnu partneři plánují realizovat společné přeshraniční projekty.

Coordinateur

Details

  • 85%   165 016,80
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires