Rechercher des projets européens

Rescueland 2006
Date du début: 31 mars 2006, Date de fin: 30 mai 2006 PROJET  TERMINÉ 

Projekt je zaměřen na rozvoj přeshraniční spolupráce profesionálních záchranářů z České republiky a Polska prostřednictvím realizace akce Rescueland 2006. Obsahem této aktivity je prohloubení mezinárodní spolupráce, výměna zkušeností a získání nových poznatků v této specifické profesní oblasti. Toho chce projekt dosáhnout realizací odborné dvoudenní konference (24. - 25. května 2006), která bude obsahovat specializované přednášky, workshopy a exkurze, uskutečněné ve spolupráci s polskými partnery. Cílem projektu je rozšíření a prohloubení znalostí v oblasti záchrany lidských životů a výměna mezinárodních zkušeností a poznatků mezi účastníky konference.

Coordinateur

Details

  • 72.3%   329 425,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires