Rechercher des projets européens

Rekonstrukce ulice Zámecké v obci Sudice
Date du début: 31 déc. 2004, Date de fin: 29 avr. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Projekt řeší rekonstrukci místní komunikace ulice Zámecké a současně i rekonstrukci souběžného chodníku včetně odvodnění zpevněných ploch novými silničními vpustěmi v hraniční obci Sudice, která leží v malebném údolí Sudického výběžku, jehož tvar na mapě je tak zřetelný, že nezaniká ani v mapách malých měřítek. Obec sousedí ze tří stran s Polskou republikou a je denně navštěvována polskými občany. Původ je zřejmý již v době před válkou, kdy zde neexistovala hranice a obyvatelé obcí jsou provázáni četnými příbuzenskými svazky, které se prohloubily otevřením hraničního přechodu Sudice - Pietraszyn v roce 1993. Návštěvnost obce je turistickým cílem v letních i zimních měsících.

Coordinateur

Details

  • 75.1%   1 499 479,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires