Rechercher des projets européens

Regional utveckling i gränsland (RUG I)

Projektet vill tydliggöra de kulturella skillnader och de handelshinder som idag begränsar samarbete och business mellan länderna. Målsättningen är att stärka näringslivsutvecklingen mellan länderna genom att bland annat skapa nätverk inom olika branscher, utveckla handelsutbytet och arbeta för att de handelshinder som begränsar utvecklingen minimeras samt anordna Business Meetpoint, Company matchmaking eller liknande för kontakt- och affärsutbyte. Short about the project Regional Development in borderregions/Regional utveckling i gränsland (RUiG) The project was carried through by Handelskammaren Service (Sweden) together with Rana Utviklingssellskap AS (Norway). The total budget was 270 720 €, out of which EU allocated 135 360 €. The project used 78% of the total budget. The goal of the project was to develop business-contacts and supporting trade between Sweden and Norway. Another goal was to clarify the companies need for labor and transfer the information to education providers. The project has organized trade missions, major Business MeetPoint 2009 and seminars so that companies had the opportunity to see larger markets. Both Sweden and Norway have been in a period of depression during the project, which has affected companies with restraint. This has also affected the project´s results that were aiming at more business. Still, about 100 companies and about 400 persons have participated in cross-border activities. Achievements: Kortfattat om resultaten från projektet Regional utveckling i gränsland (RUiG) Projektets primära mål har varit att: • Stärka näringslivsutveckling mellan länderna genom att skapa nätverk inom olika branscher som verkstad, industri, trä och livsmedel. • Utveckla företagskontakter och arbeta med de handelshinder som begränsar utvecklingen. • Tydliggöra kompettensbehovet på arbetsmarknaden i Västerbotten och Nordland och överföra informationen till utbildningsanordnare • Samla kunskap från näringslivsföreträdare i områdets kommuner för optimalt samarbete för tillväxt och utveckling RUiG har genom företagsbesök och nätverksträffar visat på möjligheter till utökade affärer mellan länderna. Branschresor, en större mässa och seminarier i de större kommunerna har arrangerats för att fler företag ska se en större marknad. Resultatspridning har skett genom nyhetsbrev, artiklar i lokaltidningar och information på organisationernas webbplatser. Business Meetpoint 2009 i Mo i Rana planerades som en stor nätverksträff för företagare, politiker och organisationer inom Kvarkenområdet. En bred spridning av inbjudan gjordes genom media och utskick till företag. Lågkonjunkturen minskade intresset från både norska och svenska företag. Det förväntade resultatet av nätverksträffen uppnåddes därför inte. I den utvärdering som projektet gjorde uppgav deltagarna att de ändå var nöjda med konferensen och efterfrågade behovet av att det återkommande arrangeras en motsvarande mötesplats. Under projektperioden har ungefär 100 företag kontaktats och kopplats mot den norska/svenska marknaden. Totalt har 294 män och 113 kvinnor deltagit i gränsöverskridande aktiviteter och i gemensamma utbildningsinsatser har 15 män och 7 kvinnor deltagit. I båda fallen överstiger detta det förväntade resultatet. Förväntat utfall för personer som fått sysselsättning i det andra landet var 7 män och 3 kvinnor, här saknas dock uppnådda resultat. Projekttiden har sammanfallit med lågkonjunktur i både Sverige och Norge, vilket har påverkat måluppfyllelsen i projektet. Många företag har dock fått del av varandras affärskulturer och ett flertal har också skapat affärskontakter. Genom projektet har kommunernas näringslivskontor fått ytterligare kunskap om varandras näringsliv och kan fungera som förmedlare av etablering och utveckling. Att projektet har sammanfört utbildningsanordnare i Norge och Sverige har medfört att Region Västerbotten diskuterat att pröva den norska lärlingsmodellen. Ett annat oväntat resultat är att projektet kopplat ihop Tandhälsan i Norge och Folktandvården i Sverige, vilket bidragit till Botnia Atlantica-projektet Gränslös tandvård. Vidare har projektet deltagit i North Swedens gruppdialog om gränshinder och skrivit till Nordiska Ministerrådet om behoven av regelförenkling. RUiG har också skapat nätverk med de olika Gränskommitterna, Nordiska Ministerrådet, MidtSkandia för att påverka beslutsfattare.

Coordinateur

Details

  • 50%   135 360,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires