Rechercher des projets européens

Regional Television Scheldemond (Regionale Televisie Scheldemond)

"Volvo Gent zoekt dringend arbeiders, maar toch blijft het moeilijk om Zeeuwse arbeidskrachten aan te werven. Waarom? Wie zijn die Vlaamse dames die in de meimaand het bedevaartsoord in Hulst bezoeken? Hoe proper geeft Vlaanderen het Scheldewater door aan Zeeland?. Een antwoord op deze en nog veel meer vragen wordt gegeven op de regionale televisieomroepen. AVS, Focus TV en Omroep Zeeland hebben de handen in elkaar geslagen om een informatief programma te maken dat een ruim publiek in de Euregio moest aanspreken." Uit deze teaser voor 'De Zeeuw van Vlaanderen' blijkt voldoende: ook op audiovisueel vlak kan er grensoverschrijdend gewerkt worden. Het achterliggend idee bij dit project is dat de regionale televisie het medium bij uitstek is om de grenzen ook in de hoofden te laten vervagen, onder meer door bij te dragen tot een betere wederzijdse kennis. Dit gebeurde vanuit het project Regionale Televisie Scheldemond, waar het populaire tv-programma 'De Zeeuw van Vlaanderen' in is geboren. Naast onderwerpen over economie, cultuur, milieu en toerisme wordt in dit programma ook gedacht aan initiatieven met muziek, podiumkunsten, plastische kunsten, film, cultureel erfgoed en musea. Na 2006 hebben de televisiezenders het initiatief voortgezet, maar werd een wat andere invalshoek gekozen, namelijk de gezamenlijke geschiedenis. Dit via het recent in Interreg IV goedgekeurde project Regionale Zenders. Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.

Coordinateur

Details

  • 49.6%   390 322,00
  • 2000 - 2006 Grensregio Vlaanderen - Nederland (BE-NL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

5 Participants partenaires