Rechercher des projets européens

Re-union
Date du début: 28 févr. 2005, Date de fin: 28 févr. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Musikprojekt för och av ungdomar. Genomförande av två rockfestivaler, en på var sida gränsen men med blandat nationellt deltagande. Inom projektet kommer det också att genomföras gemensam utbildning kring arbete inom musikbranschen, jämställdhetsfrågor och problematiken kring bilden av droger inom musikvärlden.

Coordinateur

Details