Rechercher des projets européens

prawa jakości infrastruktury turystycznej w rejonie Pienińskiego Parku Narodowego (Poprawa jakości infrastruktury turystycznej w rejonie Pienińskiego Parku Narodowego)
Date du début: 31 juil. 2008, Date de fin: 29 juin 2011 PROJET  TERMINÉ 

Szczawnica i Leśnica są miejscowościami o niezwykłych walorach krajobrazowych i przyrodniczych wynikających z ich położenia geograficznego. Potencjał wynikający z umiejscowienia tych miejscowości w rejonie Pienińskiego Parku Narodowego nie jest w pełni wykorzystywany, co wynika z braku odpowiedniej transgranicznej infrastruktury turystycznej. Dlatego też obydwie miejscowości postanowiły zrealizować projekt zmieniający ten stan rzeczy. Celem ogólnym projektu "Poprawa jakości infrastruktury turystycznej w rejonie Pienińskiego Parku Narodowego" jest wzmocnienie atrakcyjności turystycznej obszaru pogranicza w obrębie Pienińskiego Parku Narodowego. W ramach projektu między innymi zbudowana zostanie promenada spacerowa wzdłuż potoku Grajcarek, a dom kultury w Leśnicy zostanie przekształcony w Pienińskie Centrum Turystyki Transgranicznej. Podstawowym rezultatem projektu będzie wzrost ruchu turystycznego i ożywienie gospodarcze. Wzrost ruchu turystycznego dotyczyć będzie zarówno strony polskiej jak i słowackiej i przyczyni się do pobudzenia aktywności gospodarczej po obu stronach granicy. Achievements: Polską Szczawnicę i słowacką Leśnicę dzielą w linii prostej zaledwie trzy kilometry i administracyjna granica państwa. Obie miejscowości połączyły siły by promować przyrodnicze i kulturowe walory regionu.Po polskiej stronie granicy, w Szczawnicy, błotniste wały wzdłuż potoku Grajcarek zamieniły się w spacerową promenadę. Promenada została wybrukowana, oświetlona, zasadzono tak zwaną małą zieleń, ustawiono ławki do odpoczynku i wybudowano kładki dla pieszych prowadzące na drugą stronę potoku. Po słowackiej stronie granicy miejski dom kultury w Leśnicy został przekształcony w Pieniński Ośrodek Turystyki Transgranicznej, miejsce, w którym można uzyskać informacje turystyczne dotyczące regionu i zapoznać się z jego kulturą i tradycjami (powstała sala poświęcona tradycjom górali pienińskich, wydana została książka na temat góralskich tradycji w regionie, zorganizowana została wystawa fotografii o atrakcjach polsko-słowackiego pogranicza).

Coordinateur

Details

  • 85.1%   2 069 894,17
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires