Rechercher des projets européens

prawa dostępności obszaru pogranicza poprzez przebudowę układu drogowego Gryfów Śl.-Chmieleń dr powiatowej nr 2494D na odcinku Rębiszów - Kłopotnica. (Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez przebudowę układu drogowego Gryfów Śl.-Chmieleń dr powiatowej nr 2494D na odcinku Rębiszów - Kłopotnica.)
Date du début: 11 janv. 2004, Date de fin: 30 août 2006 PROJET  TERMINÉ 

Celem nadrzędnym podejmowanego działania jest zwiększenie konkurencyjności obszaru przygranicznego poprzez rozwój infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Lwóweckiego. Przedmiotem wniosku o dofinansowanie jest odcinek drogi powiatowej nr 2494D Rębiszów-Kłopotnica, który obejmuje działania na odcinku 1674 m, będący częścią układu drogowego Gryfów Śl.–Chmieleń. Jego modernizacja poprawi jakość drogi, przyczyni się do aktywizacji obszarów wiejskich, rozwoju turystyki, agroturystyki służąc mieszkańcom, przedsiębiorcom i turystom regionu przygranicza i poprawiając jego transgraniczność. W przygotowanie i realizację projektu jest zaangażowany partner czeski.

Coordinateur

Details

  • 71.2%   221 537,35
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires