Rechercher des projets européens

prawa czystości rzek regionu Orawy - Czarna Orawa, Orawa, Oravica i Jeziora Orawskiego (Poprawa czystości rzek regionu Orawy - Czarna Orawa, Orawa, Oravica i Jeziora Orawskiego)
Date du début: 31 oct. 2008, Date de fin: 27 févr. 2011 PROJET  TERMINÉ 

Ideą projektu "Poprawa czystości rzek Orawy" jest zapewnienie regionowi Orawy czystego środowiska naturalnego w celu umożliwienia jego rozwoju przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Rezultatami projektu będzie osiągniecie znaczącej poprawy stanu środowiska naturalnego, poprawy stanu infrastruktury, zwiększenie atrakcyjności regionu oraz ochrona cennych obszarów przyrodniczych. W ramach projektu przewiduje się cztery najważniejsze działania: 1. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Podwilku etap I (Gmina Jabłonka)2. Budowa kanalizacji we wsi Jabłonka Matonogi Góra etap III i IV (Gmina Jabłonka)3. Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Trstena (Miasto Trstena)4. Budowa kanalizacji deszczowej w celu odciążenia kanalizacji sanitarnej w mieście Trstena. Efektem projektu będzie integracja społeczeństw lokalnych w obliczu wspólnego problemu w postaci zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Likwidacja źródeł zanieczyszczenia po polskiej stronie granicy wpłynie znacząco na stan środowiska na Słowacji. Achievements: Projekt "Poprawa czystości rzek Orawy-Czarna Orawa, Orawa, Oravica i Jeziora Orawskiego" był częścią zakrojonych na znacznie szerszą skalę działań mających na celu zapewnienie regionowi Orawy czystego środowiska naturalnego, a tym samym umożliwienia jego rozwoju przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Nie bez znaczenia jest fakt, że Czarna Orawa jako jedyna rzeka z Polski wpada do Jeziora Orawskiego na Słowacji, będącego głównym ośrodkiem turystycznym w regionie, a także fakt, że ze względu na ukształtowanie terenu wody powierzchniowe z terenu gminy Jabłonka niemal w całości spływają na teren Słowacji. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz nowoczesnej oczyszczalni ścieków po stronie polskiej mają więc transgraniczny wymiar, gdyż przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego nie tylko po jednej, ale również po drugiej stronie polsko-słowackiej granicy. W ramach projektu zrealizowano cztery główne działania. We wsi Jabłonka Matonogi Góra oraz w Podwilku po polskiej stronie granicy zbudowana została kanalizacja sanitarna. Dodatkowo w Podwilku stanęła nowoczesna biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków. Technologia zastosowana w oczyszczalni w Podwilku cechuje się dużym stopniem niezawodności oczyszczania ścieków. Oczyszczalnia jest w pełni zautomatyzowana i wyposażona w nowoczesną sterownię pozwalającą śledzić każdą fazę cyklu pracy reaktora, poprawność pracy pomp, zasuw i innych urządzeń. Po słowackiej stronie granicy, w mieście Trstena zbudowana została kanalizacja sanitarna, a także dodatkowo kanalizacja deszczowa, której celem jest odciążenie kanalizacji sanitarnej. Efektem projektu jest także integracja społeczeństw lokalnych w obliczu wspólnego problemu w postaci zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Coordinateur

Details

  • 64.7%   3 603 372,98
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires