Rechercher des projets européens

plug|in
Date du début: 31 oct. 2015, Date de fin: 29 juin 2019 PROJET  TERMINÉ 

Description (EN): plug|in brings artists, curators, exhibition institutions and entrepreneurs together across borders to build an art and creative industries cluster. In a practice-oriented integration process, the divergent national strategies and traditions form the basis for an innovative creative industries model. This has the effect of improving the economic standing of all those involved, it is open for use by all communities, and it brings the art-going public attractive offerings on both sides of the border. ‚plug|in brengt grensoverschrijdend kunstenaars, curatoren, tentoonstellingshuizen en ondernemers met elkaar in contact om gemeenschappelijk een kunst-creatief-economie-cluster op te bouwen. In een op de praktijk georiënteerde integratieproces vormen de verschillende nationale strategieën en tradities de basis voor een innovatief creatief-economisch model. Dit verbetert de economische situatie van alle betrokkenen, alle gemeenten kunnen hiervan gebruik maken en het biedt in cultuur geïnteresseerde burgers attractieve aanbiedingen aan beide zijden van de grens.

Coordinateur

Details

  • 50%   389 182,21
  • 2014 - 2020 INTERREG V-A Germany - The Netherlands
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

8 Participants partenaires