Rechercher des projets européens

pagace Správy KRNAP (Propagace Správy KRNAP)
Date du début: 31 mai 2005, Date de fin: 30 déc. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Realizace projektu zahrnuje komplexní marketingovou kampaň Správy KRNAP prostřednictvím informačních a propagačních činností. V rámci projektu budou realizovány následující aktivity: Vydání letáků a informačních brožur Správy KRNAP -9 publikací, např. Laviny v Krkonoších, Turistické hraniční přechody apod., publikace budou vydány v polské jazykové verzi ve spolupráci s polským partnerem Vydání a distribuce turistických průvodců KRNAP - 5 publikací ve formátu A5 - A6 Prezentace KRNAP na CD a DVD nosičích - natočení videodokumentu cca 18 - 20 minut, v průběhu všech ročních obdobích, přenos na CD a DVD nosiče, překlad do polské verze, komentář rodilého speakera Multimediální CD - ROM

Coordinateur

Details

  • 75%   1 297 800,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires