Rechercher des projets européens

pagace sportu a turistiky prostřednictvím dětí a mládeže česko-polského pohraničí - děti na trojmezí (Propagace sportu a turistiky prostřednictvím dětí a mládeže česko-polského pohraničí - děti na trojmezí)
Date du début: 31 déc. 2006, Date de fin: 30 oct. 2007 PROJET  TERMINÉ 

Společný projekt Děti na trojmezí se zaměřuje na rozvoj česko-polské spolupráce při pořádání akcí pro děti a na výměnu zkušeností. Jedná se o uspořádání 4 česko-polských akcí v regionu Trojmezí, které se budou konat během roku na obou stranách hranice. 2 akce zajišťuje Sdružení obcí Jablunkovska, 2 akce Gmina Istebna. Smyslem je zapojit do sportování nejširší dětskou veřejnost, nejen trénující malé sportovce. Jednotlivé aktivity budou s tímto cílem vybírány. Vyústěním je společný mezinárodní tábor na Trojmezí všeobecného charakteru. Přínosná budou 2 mezinárodní setkání představitelů partnerů, škol v regionu, euregionu a médií za účelem výměny zkušeností a naplánování další spolupráce.

Coordinateur

Details

  • 75%   196 863,48
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires