Rechercher des projets européens

Otevřená hranice - spolupráce škol Mikulovice- Glucholazy
Date du début: 30 avr. 2006, Date de fin: 31 mars 2007 PROJET  TERMINÉ 

Projekt přeshraniční spolupráce škol Mikulovice – Glucholazy spočíva v bližším neformálním poznání sousedů z pohraničí obou států, kteří často žijí i jen několik stovek metrů od sebe a přitom jsou odděleni státní hranicí. Projekt napomáhá k odstranění jazykových barier nenásilnou formou při společných zájmových a sportovních akcích. Společně prožité dny přispívají k lepšímu poznání kultury a tradic sousedního národa a toto poznání šířené prostřednictvím účastníků spolupráce dále v jejich mateřských regionech přispívá k odstranění negativních předsudků a nedůvěry k sousednímu etniku žijícímu geograficky na dosah, ale přitom vzdálenému odlišností jazyka.

Coordinateur

Details

  • 75%   291 300,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires