Rechercher des projets européens

Osówka centrum tajemnic i przygody, budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego
Date du début: 4 janv. 2004, Date de fin: 30 déc. 2007 PROJET  TERMINÉ 

Projekt polega na budowie obiektu obsługi ruchu turystycznego przy podziemiach Osówki we wsi Sierpnica, gmina Głuszyca. Uruchomienie obiektu pozwoli na kompleksowe zagospodarowanie Podziemnego Miasta Osówka - atrakcji, którą rocznie odwiedza ponad 50 tysięcy turystów. Podziemna trasa turystyczna powstała w 1996 roku w ramach projektu współfinansowanego z programu PHARE RAPID. Realizowany projekt jest kolejnym projektem realizującym udostępnienie podziemi dla turystów, wcześniejsze zadania były współfinansowane z programów PHARE RAPID oraz SAPARD. Uruchomienie obiektu pełniącego rolę gastronomiczną, informacyjną oraz konferencyjną pozwoli zakończyć wieloetapową inwestycję.

Coordinateur

Details

  • 70.1%   546 462,40
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires