Rechercher des projets européens

Orlické hory bez hranic
Date du début: 30 avr. 2006, Date de fin: 29 nov. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Projekt je zaměřen na realizaci čtyř turistických produktů: 1) Panely s velkoplošnými panoramatickými mapami. Umístěné ve venkovním prostoru a opatřené důležitými informacemi, přispějí k zájmu turistů o představované česko-polské příhraničí. 2) Velkoplošné panoramatické mapy, které budou předány polskému partnerovi k propagaci novoměstské turistické lokality na polské straně. 3) Panoramatické mapy malého formátu v papírové podobě. 4) Vydání historické pohlednice, kde na tzv. Vogtově mapě je zobrazeno území, na kterém žili Češi a Poláci ve společném státě. Texty turistických produktů budou v česko-polské verzi.

Coordinateur

Details

  • 74.6%   191 500,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires