Rechercher des projets européens

Ord utan gränser/Ord uten grenser
Date du début: 31 juil. 2000, Date de fin: 30 déc. 2001 PROJET  TERMINÉ 

Anordna en svensk-norsk bokfest, "Ord utan gränser", en bokmässa med seminarier, föreläsningar, författarmöten mm.

Coordinateur

Details