Rechercher des projets européens

Orawska Droga
Date du début: 31 déc. 2010, Date de fin: 27 févr. 2013 PROJET  TERMINÉ 

Orawska Droga  była projektem infrastrukturalnym polegającym na modernizacji ciągu drogowego Jabłonka – Lipnica Wielka – Bobrov – Zubrohlava na terenie Polski i Słowacji. W ramach inwestycji po stronie polskiej zmodernizowane zostały trzy mosty znajdujące się w ciągu drogi prowadzącej do polsko-słowackiej granicy oraz wybudowany został jeden nowy most, który przy samej granicy zastąpił dawną, wąską i zniszczoną drogę. Tuż za granicą zmodernizowany został ciąg drogi prowadzący przez Gminę Bobrov aż po Zubrohlavę. W gminie Bobrov trakt drogowy został poszerzony o chodniki dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową, zmodernizowany został jeden most  i  wybudowane zostało rondo.  Dzięki modernizacji drogi istniejące, lecz ze względu na stan infrastruktury drogowej, mniej używane przejście graniczne w Winiarczykówce stało się alternatywą do obciążonego pobliskiego przejścia granicznego w Chyżnem. Achievements: Orawska Droga była projektem infrastrukturalnym polegającym na modernizacji ciągu drogowego Jabłonka – Lipnica Wielka – Bobrov – Zubrohlava na terenie Polski i Słowacji. W ramach inwestycji po stronie polskiej zmodernizowane zostały trzy mosty znajdujące się w ciągu drogi prowadzącej do polsko-słowackiej granicy oraz wybudowany został jeden nowy most, który przy samej granicy zastąpił dawną, wąską i zniszczoną drogę. Tuż za granicą zmodernizowany został ciąg drogi prowadzący przez Gminę Bobrov aż po Zubrohlavę. W gminie Bobrov trakt drogowy został poszerzony o chodniki dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową, zmodernizowany został jeden most i wybudowane zostało rondo. Dzięki modernizacji drogi istniejące, lecz ze względu na stan infrastruktury drogowej, mniej używane przejście graniczne w Winiarczykówce stało się alternatywą do obciążonego pobliskiego przejścia granicznego w Chyżnem.

Coordinateur

Details

  • 84.4%   3 413 258,36
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires