Rechercher des projets européens

Open Conference on Open Source Software 1 (OCOSS 1)

Projektet ska utveckla ett öppet källkodsbaserat system för videokonferenser. Detta sker i två delar. Del 1 startar i februari 2007 och tar fasta på ett grundligt förarbete och utarbetar en metod för testning av användbarhet i program med öppen källkod. OCOSS tar fram ett utvärderingsverktyg, med vilket man kan rangordna de OS-program som finns, enligt de behov man har. Särskilt intressanta är de program som kan ge ett förmånligt och välfungerande videokonferenssystem för den offentliga sektorn men även för den privata sektorn.

Coordinateur

Details

  • 50%   790 000,00
  • 2000 - 2006 Kvarken - Mittskandia (FI-SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform

2 Participants partenaires