Rechercher des projets européens

Opavsko - ratibořský kalendář
Date du début: 30 août 2005, Date de fin: 27 févr. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Hlavním cílem projektu je zlepšit propagaci kulturních a sportovních akcí konaných na Opavsku a Ratibořsku. V konečném důsledku by měl projekt vést ke zvýšení přeshraniční lokální turistiky, podpoře regionálních akcí, nárustu přeshraniční fluktuace místního obyvatelsta a zvýšení povědomí místních obyvatel o možnostech využití volného času. V rámci projektu bude vydán kalendář kulturních a společenských akcí, které jsou pořádány v opavsko-ratibořském regionu. Kalendář bude dostupný všem zájemcům prostřednictvím informačních center a obecních úřadů. Žadatelem o grant je město Opava, polským projektovým partnerem je město Ratiboř zajišťující sběr dat a distribuci kalendářů na Ratibořsku.

Coordinateur

Details

  • 75%   120 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires