Rechercher des projets européens

Opavsko-ratibořský kalendář 2007
Date du début: 14 mars 2006, Date de fin: 30 mars 2007 PROJET  TERMINÉ 

Hlavním cílem projektu je zlepšit propagaci Opavska a Ratibořska u českých a polských potenciálních návštěvníků regionu. Projekt by měl také vést ke zvýšení přeshraniční lokální turistiky a podpoře regionálních turistických atraktivit. V rámci projektu bude vydán kalendář popisující turistické zajímavosti na Opavsku a na Ratibořsku, který bude dostupný všem zájemcům prostřednictvím informačních center v regionu. Za účelem propagace výše uvedeného regionu bude taky rozeslán subjektům působícím v oblasti cestovního ruchu v ČR a Polsku. Žadatelem o grant je Statutární město Opava, polským projektovým partnerem je město Ratiboř, které zajistí sběr dat a distribuci kalendářů na polském území.

Coordinateur

Details

  • 75%   123 750,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website