Rechercher des projets européens

Opava a Ratiboř, spolupráce městských policií
Date du début: 6 mars 2006, Date de fin: 29 juin 2007 PROJET  TERMINÉ 

Projekt je zaměřen na výměnu zkušeností ve způsobu práce městské policie, na rozšíření znalostí poskytování první pomoci a sebeobraně, na prohloubení spolupráce mezi partnery a na jazykovou průpravu opavských strážníků při sebeobraně. Opavští strážníci absolvují kurzy profesní sebeobrany a poskytování první pomoci. Výměna zkušeností spočívá v účasti polských instruktorů na kurzu sebeobrany, ve společné účasti družstev opavských a ratiobořských strážníků na soutěži Českého červeného kříže týkající se poskytování první pomoci a na uspořádání pěti společných seminářů zaměřených čistě na výměnu zkušeností (představení práce městské policie na obou stranách hranice, společné hlídky apod.).

Coordinateur

Details

  • 75%   95 850,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires