Rechercher des projets européens

Onthaasten, stilte en bezinningsplekken
Date du début: 31 août 2011, Date de fin: 30 août 2014 PROJET  TERMINÉ 

In onze huidige hectische samenleving is er steeds meer behoefte aan bezinning en onthaasten in stilte. Stiltemomenten, die vroeger op een natuurlijke manier een plaats hadden in ons leven, moeten we nu opzoeken en bewust inbouwen. Naast deze belangstelling voor spiritualiteit is er ook een merkbare toename van de interesse voor het historisch erfgoed. De combinatie van deze beide interesses biedt nieuwe economische kansen in de vorm van stiltetoerisme.De Grensregio Vlaanderen – Nederland is rijk aan historisch erfgoed zoals kloosters, kerken, abdijen, kapellen en kruisen evenals historische tuinen en landschapsparken, begraafplaatsen en kloosterdomeinen. Deze zijn vaak gelegen in stiltegebieden. Het project wil alle historisch waardevolle onthaastingsplekken in Vlaams Brabant, Belgisch Limburg en Nederlands Limburg in kaart brengen en toegankelijk maken voor het publiek.De ontwikkeling van een grensoverschrijdend marketingplan Onthaasten en Stilteplekken zal ons aangeven hoe en op welke wijze de onthaastingsplekken opgenomen kunnen worden in het toeristische aanbod. Naast het ontwikkelen van een website, flyer en brochure zijn we ondertussen al gestart met het ontwikkelen van een drietal grensoverschrijdende fiets – en wandelroutes met als thema: Glasschilderkunst, Devotie en Klooster/Abdijtuinen vult de projectleider Math Ghijsen aan.Onlangs werd de gidsenopleiding in Abdij Herkenrode georganiseerd. Achievements: De Grensregio Vlaanderen – Nederland is rijk aan historisch erfgoed zoals kloosters, kerken, abdijen, kapellen en kruisen evenals historische tuinen en landschapsparken, begraafplaatsen en kloosterdomeinen. Deze zijn vaak gelegen in stiltegebieden. Het project heeft alle historisch waardevolle onthaastingsplekken in de provincies Vlaams-Brabant, Belgisch Limburg en Nederlands Limburg in kaart gebracht en toegankelijk gemaakt voor het publiek. Er is onder andere een brochure Onthaasten in de grensregio uitgebracht en nieuw ontwikkelde grensoverschrijdende fiets- en wandelroutes ontwikkeld met als thema: Glasschilderkunst, Devotie en Klooster- en Abdijtuinen. Daarnaast werden in de verschillende partnerregios systemen opgezet om dit erfgoed ook in de toekomst degelijk te onderhouden en ontsluiten voor het brede publiek (o.m. door de inzet van sociale economiebedrijven).Voor meer info: www.onthaasten.eu

Coordinateur

Details

  • 48.1%   787 792,50
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

19 Participants partenaires