Rechercher des projets européens

Odling av högproducerande trädslag för miljövänlig energiproduktion
Date du début: 29 févr. 2008, Date de fin: 30 déc. 2011 PROJET  TERMINÉ 

Projektet syftar till att öka kunskapen om odling av högproducerande asp och andre trädslag. Dessa trädslag kan bidra till en mer miljövänlig energiproduktion och ökade inkomster för markägare. I ett tidigare strukturfondsprojekt (JIPS) så byggdes det upp en plantanläggning med laboratorium i Bispgården som kan producera plantor lämpliga för odling i norra Skandinavien. Detta projekt ska ägna sig åt att få igång plantproduktionen och anlägga provplanteringar för att få fram det bästa plantmaterialet för olika områden. Ta fram nya korsningar för att få fram bättre sorter av högproducerande träd för framtida behov. Projektet ska sprida kunskap till aktörerna på bioenergimarknaden

Coordinateur

Details

  • 31.5%   259 589,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website