Rechercher des projets européens

Odkaz Vincenze Priessnitze v česko - polském příhraničí
Date du début: 30 juin 2008, Date de fin: 30 août 2010 PROJET  TERMINÉ 

Projekt "Odkaz Vincenze Priessnitze v česko-polském příhraničí" je zaměřen na 200-letou tradici léčivé síly vody v regionu olomouckém a opolském. Společný projekt Společnosti Vincenze Priessnitze a města Glucholazy aktivně reaguje na potřebu posilování konkurenceschopnosti, soudržnosti a marketingovou propagaci obou partnerů v rámci příhraniční spolupráce. Projekt navazuje na tradici hydroterapie dle Vincenze Priessnitze, který vybudoval na české straně v roce 1838 první vodoléčebný ústav na světě. Na polské straně tuto tradici převzali a rozvíjeli jeho následovníci. Projekt je zaměřen na vybudování parku v lázních Jeseník a na revitalizaci parku v Glucholazech, sloužících k hydroterapii a volnočasovým aktivitám. Hydroterapie dle současných vědecko-výzkumných poznatků spojuje unikátní klimatické podmínky s komplexní pohybovou léčbou a díky jejich vhodné kombinaci s estetikou prostředí je u člověka dosahován příznivý psychosomatický efekt. Základem pojetí venkovního hydroterapeutického centra je povrchový vodní tok, protékající areálem lázní s vybudovanou soustavou brouzdališť, vodopádů, vodních sprch a vodních kaskád. Součástí projektové dokumentace jsou také zahradní úpravy, úpravy lesních porostů a vybudování lesních pěšin spolu se zahradními terasami, s maximálním využitím stávajících vegetačních prvků. Oba parky leží ve vzdálenosti 15 km, jsou propojeny mezinárodní železniční tratí Glucholazy-Jeseník, která slouží jak k přepravě turistů, tak i místních obyvatel. Realizace projektu podpoří dosavadní léčebné metody používané v lázeňských střediscích obou partnerů. Cílem projektu je maximální zhodnocení rekreačního potenciálu na obou stranách území. Achievements: Projekt Odkaz Vincenze Priessnitze v česko-polském příhraničí společně připravily Společnost Vincenze Priessnitz a město Głuchołazy. Partneři projektu se rozhodli čerpat z odkazu Vincenze Priessnitze a vytvořit turistický produkt vycházející z více než 200 let staré tradice využívání vodoléčebných vlastností vody v dnešním olomoucko-opolském příhraničí. Vincenz Priessnitz pocházející z Jeseníku je považován za zakladatele hydroterapie. Ve 30. letech 19. století založil léčebný ústav vycházející z vodoléčebných metod, který získal značnou popularitu a navštěvovali jej pacienti a lékaři z celé Evropy. Hlavní aktivity projektu měly investiční charakter a spočívaly v revitalizaci 15 km od sebe vzdálených lázeňských parků a tvorbě společného turistického produktu navazujícího na Priessnitzův odkaz. Na české straně bylo v projektu realizováno hydroterapeutické centrum– vodní zahrady, skládající se z teras, vodopádů a brouzdališť. Koncepce zahrady navazuje na léčebné vlastnosti studené vody, slunce a pohybu na čerstvém vzduchu. Její hlavní součástí je stezka vedoucí podél vodního toku se soustavou vodoléčebných stanovišť. Na polské straně byla provedena revitalizace zeleně v parku a rekonstrukce skalky, zpevnění opěrných zdí a obnova bazénu pro vodoléčebné procedury. Vznikla odpočívadla spojená s prvky léčebných metod využívaných v hydroterapii. V parku vznikla mj. brouzdaliště v potoce a zařízení pro vlhčení rukou. Výstupy projektu významně zvýšily turistický potenciál této části příhraničí, jelikož nabídly atrakce určené pro konkrétní cílovou skupinu zajímající se o lázeňskou turistiku. Výsledkem společných propagačních aktivit partnerů je zvýšení počtu osob, které navštíví příhraničí.

Coordinateur

Details

  • 80.6%   1 041 782,69
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires