Rechercher des projets européens

Odkaz Vincenze Priessnitze v česko - polském příhraničí II.
Date du début: 31 juil. 2013, Date de fin: 29 nov. 2014 PROJET  TERMINÉ 

Společný projekt obou partnerů navazuje na již zrealizovaný a zdařilý projekt Odkaz V. P. v česko-polském příhraničí. Vzhledem k velmi dobrému ohlasu a vynikající spolupráci obou partnerů by tento projekt chtěl na historii a tradice navázat. U již zmiňovaného projektu ač možná nedopatřením nebyla dostatečně uchopena vzájemná propagace a provázanost partnerů a spolupráce v česko-polském pohraničí. Proto vznikla myšlenka vybudování unikátního venkovního informačního místa na obou stranách hranice. Realizací vzniknou dvě zcela nová venkovní informační místa (jedno v lázních Jeseník a druhé v Glucholazech) s neomezenou provozní dobou a se zaměřením informací hlavně, ale nejenom na partnery projektu, na česko polské pohraničí a na odkaz V. P.Projekt realizuje jak na české, tak polské straně nové informační místo - modernizace stávajících center s vybudováním volně dostupných informačních bodů. Ústředním prvkem je venkovní zobrazovací jednotka a informační box se vstupy z Glucholaz, které vnímáme jako bránu do Polska. Zde budou rovněž zprostředkovány informace z lokalit, jako jsou např. Balneopark, některé prameny, Nassauská stezka, současně s přenosy dat o teplotě, vlhkosti vzduchu z jednotlivých lokalit v jednotlivých denních periodách. Součástí venkovního informační centra jsou informační tabule s popisem historických procedur, které je možno vyzkoušet ať už v Balneoparku, nebo v oblasti Studničního vrchu, ale i v Polsku. Jeho součástí je i Priessnitzův suchý chodník a vodní prvek, které slouží jako živá pozvánka k dlouhodobější návštěvě celého regionu a jeho bližšímu poznání. Součástí slavnostního otevření venkovních infocenter je plánována společná česko - polská konference.

Coordinateur

Details

Projet Website

1 Participants partenaires