Rechercher des projets européens

Od INTERREGU k Evropské přeshraniční spolupráci
Date du début: 28 févr. 2007, Date de fin: 28 févr. 2008 PROJET  TERMINÉ 

Předmětem projektu jsou dva dvoudenní semináře českých a polských nestatních neziskových organizací (NNG), které se aktivně zapojují a podílejí na vytváření občanské společnosti, rozvoji kulturního, sociálního a ekonomického prostředí příhraniční oblasti Orlických hor. Hlavními tématy obou seminářů je podpora místních iniciativ s cílem napomoci posílit endogenní faktory rozvoje území, stimulovat schopnost místních aktérů popsat rozvojové potřeby a reflektovat je prostřednictvím lepšího formulování rozvojových projektů, včetně posilování kapacity pro tvorbu větších projektů přeshraniční spolupráce.

Coordinateur

Details

  • 74.8%   149 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires