Rechercher des projets européens

Ochrana přírody - náš společný cíl
Date du début: 31 août 2006, Date de fin: 30 août 2007 PROJET  TERMINÉ 

Všeobecným cílem projektu je praktické přispění k obnově poškozených jizerskohorských lesů za současné podpory zájmu a informovanosti veřejnosti v ochraně životního prostředí. Pěstování a výsadba stromů nově zapojenými dobrovolníky přispěje k zalesnění imisních holin i zvýšení druhové pestrosti zachovalých lesů. Podpora vzdělávní a informovanosti veřejnosti podpoří udržitelnost ochranářských opatření. Zároveň projekt přispěje i ke zviditelnění aktivit neziskového sektoru v oblasti ochrany lesa na přeshraniční úrovni.

Coordinateur

Details

  • 63.1%   414 140,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires