Rechercher des projets européens

Ochrana hraniční řeky Opavice z polské a české strany
Date du début: 31 juil. 2008, Date de fin: 30 oct. 2010 PROJET  TERMINÉ 

Předmětem projektu Ochrana hraniční řeky Opavice z polské a české strany je výstavba splaškové kanalizace na české straně hranice a výstavba splaškové kanalizace společně s čističkou odpadních vod na straně polské. V rámci společné realizace projektu bude vybudována kanalizace v lokalitách Pietrowice (PL), Mokre Kolonia (PL) i Chomýž (CZ). Vybudovaná infrastruktura zahrne také rekreační středisko Pietrowice (PL). Projekt zajistí ochranu hraniční řeky Opavice před vypouštěním splašku z výjmenovaných lokalit do řeky. Vybudovaná kanalizace také bude chránit před znečištěním, které by mohlo nastat v případě povodní. Realizace projektu na polské straně bude mít také pozytivní vliv na ochranu životního prostředí neboť projekt je lokalizován na území Chráněné krajinné oblastiRejon Mokre - Lewice. Území, které investice zahrnuje je bohatý na přírodní i krajinné krásy. Vysoká kvalita životního prostředí podmiňuje také některé podnikatelské záměry, umístění investic a také je příznivá pro rozvoj turistiky. Achievements: Projekt byl zaměřen na ochranu řeky Opavice a na zlepšení stavu čistoty vody této hraniční řeky. Nejvýznamnější aktivitou v projektu bylo vybudování splaškové kanalizace v příhraničních území obcí Pietrowice (PL), Mokre Kolonia (PL) a Chomýž (CZ). Obce na polské straně projektu se navíc nacházejí na území Chráněné krajinné oblasti Rejon Mokre – Lewice. V rámci projektu byla vybudována splašková kanalizace v délce 5,9 km na české straně, v délce 7 km a na polské straně a jedna čistírna odpadních vod. Řeka Opavice je přirozenou hranicí mezi územím Krnovska a Głubczycka . Hlavním cílem projektu byla ochrana hraniční řeky Opavice a zajištění zlepšení stavu a kvality přírodního prostředí česko-polského pohraničí. Realizace projektu přispěla ke zlepšení čistoty vod tím, že omezila pronikání splašků do řeky. Jedná se o velký investiční – infrastrukturní projekt, který byl náročný, jak po stránce finanční, tak po stránce organizační. Společná realizace a především načasování projektu u obou partnerů (společná setkání, výměna zkušeností, nápadů a rad, společně připravované monitorovací zprávy atd.) bez pochyby naplnila i hlavní cíl programu, tedy přeshraniční spolupráci a zároveň projekt ve významné míře pomohl ochraně životního prostředí.

Coordinateur

Details

  • 85%   3 713 032,00
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires