Rechercher des projets européens

Obce a města Orlicka se Vám představují
Date du début: 2 juil. 2006, Date de fin: 9 déc. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Sdružení obcí Orlicko uzavřelo v roce 2001 smlouvu o spolupráci s Powaitem Klodzkim. Spolupráce se rozvíjí v mnoha oblastech - doprava, životní prostředí, vzdělávání, cestovní ruch. V rámci spolupráce je připravován i tento projekt, jehož cílem je především zprostředkování poznání území obcí a měst Orlicka pro obyvatele sídel v Powiatu Kladsko. Formou jednoduché tiskové prezentace získají obyvatelé obcí Kladska širší vědomost o obcích Orlicka, o jejich lokalizaci, přírodních i kulturních zajímavostech, o infrastruktuře cestovního ruchu apod. Vedlejším cílem je i bližší poznání obcí Orlicka svými sousedy v českém pohraničí a dále zprostředkování základních informací pro zahraniční hosty.

Coordinateur

Details

  • 75%   554 724,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires