Rechercher des projets européens

Ny järnväg Oslo (Ny jernbane Oslo)
Date du début: 31 déc. 2003, Date de fin: 30 déc. 2005 PROJET  TERMINÉ 

Uppdatering/komplettering och informations/förankringsarbete av underlagsmaterial för utredningen av järnvägsförbindelsen Oslo-Göteborg samt framtagande av förslag till alternativ finansiering.

Coordinateur

Details