Rechercher des projets européens

Novoměstská česko-polská setkávání a kulturní tradice
Date du début: 16 déc. 2005, Date de fin: 30 oct. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Projekt navazuje na úspěšně zahájenou spolupráci města s polskými partnery. Cílem je představit českým i polským návštěvníkům kulturní dědictví a život v dané lokalitě, přiblížit veřejnosti kulturní zvyky a tradice nedalekých sousedů, zapojit do tohoto dění i žáky českých a polských škol a vést je tak k toleranci vůči jiným etnikům, k zájmu o kulturu a život v zemi jejich sousedů a k vytváření přirozených vazeb. Projekt by měl přispět i k oživení cestovního ruchu ve městě a v nedávno vzniklém mikroregionu, jehož je Nové Město členem, a nabídnout návštěvníkům zábavným a netradičním způsobem možnosti poznávání kultury a památek. Měl by prohloubit i spolupráci na různých úrovních.

Coordinateur

Details

  • 68.1%   77 544,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires