Rechercher des projets européens

Nové možnosti spolupráce a vzdělávání v rozšířené Evropě
Date du début: 1 oct. 2006, Date de fin: 30 sept. 2007 PROJET  TERMINÉ 

Jde o pilotní projekt typu people to peoplena české a polské straně hranice na bázi partnerství České Lípy v prvé řadě s Boleslawiece, s okolními mikroregiony a se Svazem měst a obcí České republiky. Cílem je rozvíjet a podporovat růst spolupráce mezi komunitami na obou stranách hranice se zaměřením na rozvoji lidských zdrojů, vzdělávání a přenos zkušeností, na zdokonalení dovedností komunálních političek, politiků a zaměstnanců obecních úřadů úrovni místní demokracie. Projekt přispěje k evropskému integračnímu procesu, k rozvoji partnerství a nových kontaktů mezi městy a obcemi, vzájemnému poznání v příhraničním regionu a k praktickému prohloubení sousedských česko-polských vztahů.

Coordinateur

Details

  • 73.9%   376 500,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

6 Participants partenaires