Rechercher des projets européens

Nová tvář Informačních center - Skuhrov nad Bělou
Date du début: 28 févr. 2006, Date de fin: 30 août 2006 PROJET  TERMINÉ 

Nová tvář Informačních center je komplexním projektem pěti záměrů z celého přeshraničního území: IC ve Skuhrově nad Bělou, Turistické centrum Bělá, Městské IC (MIC) v Rychnově nad Kněžnou, IC v Klodzku a IC Uhřínov pod Deštnou . V rámci 1. výzvy podává každá ze stran projekt samostatně. Nová tvář - Skuhrov bude zaměřen na následovně: Kromě klasické funkce IC (tzn. podávání informací turistům a návštěvníkům) bude toto IC pořádat jazykový seminář, jehož cílem je napomoci odstranit jazykové bariéry. Dále budou vytvořeny dvě databáze - databáze volných ubytovacích kapacit a dat. volných pracovních míst, které reagují na vznikající možnosti v přeshraničním území.

Coordinateur

Details

  • 75%   223 125,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires