Rechercher des projets européens

Nová tvář Informačních center - Rychnov nad Kněžnou
Date du début: 31 oct. 2005, Date de fin: 30 août 2006 PROJET  TERMINÉ 

Nová tvář Informačních center (IC) je komplexním projektem pěti záměrů - Městské IC (MIC) v Rychnově nad Kněžnou, IC ve Skuhrově nad Bělou, Turistické centrum Bělá, IC v Uhřínově pod Deštnou a IC v Klodzku. V rámci 1. výzvy podává každá z těchto stran svůj projekt samostatně. Během doby trvání projektu (10 měs.) bude projekt Nová tvář - Rychnov zaměřen následovně: - dovybavení MIC nezbytnými pomůckami a materiálem - pořízení dvoujazyčných propagačních materiálů - vytvoření souhrnného info-systému, který bude shromažďovat a předávat informace z celého přeshraničního území - výměnné pracovní stáže zaměstnanců MIC - zorganizování setkání všech pracovníků IC v celém přeshraničním území

Coordinateur

Details

  • 75%   431 325,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires