Rechercher des projets européens

Nová tvář infocenter Ústí nad Orlicí - Bystrzyca Klodzka
Date du début: 31 déc. 2005, Date de fin: 30 déc. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Tento projekt je zaměřen na již stávájící spolupráci českého a polského infocentra v Ústí nad Orlicí a jeho partnera v Bystrzycy Klodzkiej. Jedná se o vydání kalendáře všech společenských akcí obou měst pro rok 2006 v polském a českém jazyce, o účast našich řemeslníků, partnerské školy, hudebníků a ochotnického divadelního spolku na polském kulturním festivalu. Dále bude v projektu zahrnuto vydání CD o kulturních památkách v několika jazycích, vytvoření internetových stránek kalendáře společenského dění a informací o našem městě, kde bude následovat odkaz na společenské dění a informace o partnerském městě v českém jazyce a výměnné exkurze pracovníků partnerských infocenter.

Coordinateur

Details

  • 75%   136 294,50
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires