Rechercher des projets européens

Nová tvář IC - Informační centrum Uhřínov pod Deštnou
Date du début: 30 nov. 2005, Date de fin: 29 sept. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Projekt Informační centrum Uhřínov pod Deštnou je součástí společného záměru Nová tvář IC v česko-polském pohraničí připravovaném v rámci programu INTEREG III.A. Skládá se ze dvou částí, první je vlastní Informační centrum Uhřínov, druhou bezprostředně navazující a tvořící s IC nedílnou součást jsou Veřejné expozice – síť veřejných expozic zřizovaný ch obecními úřady, občanskými sdruženími, firmami i soukromými osobami (viz příloha č. 13).

Coordinateur

Details

  • 75%   468 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires