Rechercher des projets européens

Nová Hřebenovka - tři země, jeden cíl (ČR - Polsko)
Date du début: 30 sept. 2005, Date de fin: 29 juin 2006 PROJET  TERMINÉ 

Projekt Nová Hřebenovka - tři země, jeden cíl (ČR – Polsko) je zaměřen na zlepšení přeshraniční spolupráce mezi obcemi ležícími v blízkosti vznikajícího turistického produktu - Nové Hřebenovky. Druhou snahou je zlepšení propagace tohoto produktu směrem k místním občanům, stejně jako potencionálním návštěvníkům z blízkého i dalekého okolí. Tento záměr bude realizován společně s obdobným projektem (Nová Hřebenovka – tři země jeden cíl (ČR – Sasko), který byl podán k 1.8.2005. Oba projekty zaštiťují podobné aktivity, které se navzájem územně i finančně doplňují, tak aby byla pokryta celé oblast Nové Hřebenovky. Projekt zastřešuje tří základní aktivity.

Coordinateur

Details

  • 75%   273 131,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires