Rechercher des projets européens

Nová Hřebenovka - návrh informačního systém
Date du début: 30 juin 2006, Date de fin: 29 juin 2007 PROJET  TERMINÉ 

V současnosti se realizuje několik projektů, které mají za cíl Novou Hřebenovku propagovat potencionálním návštěvníkům z blízkého i dalekého okolí a sjednotit města a obce ležící na trase ke společné vůli takovýto produkt vytvořit. Tento projekt spočívá v návrhu, projednání a přípravě podkladů pro vytvoření kompexního informačního systému v trase Nové Hřebenovky, tj. návrhu značení, návrhu umístění informačních tabulí, grafický návrh obsahu infotabulí a značení, zpracování studie proveditelnosti, podkladů pro stavební ohlášení a projednání celého záměru s dotčenými subjekty.

Coordinateur

Details

  • 75%   457 935,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires