Rechercher des projets européens

NOSWINC, Norway Sweden Incubators
Date du début: 9 août 2009, Date de fin: 29 sept. 2010 PROJET  TERMINÉ 

Företagsinkubatorerna i Sverige respektive Norge känner varandra väl inom respektive land. I projektet planerar man att utreda möjligheterna till ett gränsöverskridande kunskapsutbyte inom områdena coaching, processer och arbetsmodeller. Man planerar även att utreda möjligheterna till samarbete/utbyte i kunskap och affärer mellan deltagande organisationers inkubatorföretag i respektive länder s.k. matchmaking. Målet för förstudien är att verifiera möjligheterna för att skapa ett nätverk som genom utbyte och samarbete kan accelerera tillväxten i respektive region genom att tillsammans stärka respektive inkubatorers regionala status, arbetssätt och processer samt gemensamt arbeta för en ökad tillgång till sådd- och riskkapital.

Coordinateur

Details

  • 22.8%   11 111,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website