Rechercher des projets européens

Norska och svenska musslor till Europa
Date du début: 31 juil. 2005, Date de fin: 30 déc. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Samarbete med norska och svenska företag inom musselnäringen möjliggör en säkrare avsättning och ökad odlingsvolym. Detta i sin tur ger upphov till positiva miljöeffekter. Varje kilo mussla som odlas och tas upp, bidrar till att ta bort närsalter. En stabil näring ger grund för en förbättrad toxinkontroll, allt för att konsumenten ska känna en trygghet när man köper musslor.

Coordinateur

Details