Rechercher des projets européens

Norsk-svensk förskollärarutbildning med vikt på barnkultur och kulturarv
Date du début: 31 juil. 2009, Date de fin: 30 juil. 2012 PROJET  TERMINÉ 

Projektet ska utveckla förskoleverksamhet och en museumprofil som visar att regionen är en region som prioriterar barn med inriktning mot kulturarvspedagogik och barnkultur. Projektet ska stärka samarbetet mellan högskolor och kulturinstitutioner i regionen när det gäller undervisning, forskning och kommunikation och öppna upp möjligheter att ge studenterna gränsöverskridande val - att göra eleverna medvetna om regionens mångfald och möjligheter. Du kommer att stärka kvaliteten och innehållet på undervisningen i regionens förskolor och kulturinstitutioner.

Coordinateur

Details

  • 21.3%   281 926,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website