Rechercher des projets européens

Norsk - Svensk BSc i Skogsnäring
Date du début: 31 déc. 2005, Date de fin: 29 juin 2007 PROJET  TERMINÉ 

Projektet ska genomföra en undersökning för att utröna möjligheterna att bygga upp en gränsöverskridande utbildning inom området skogsbruk och innehållet i en sådan. En grundlig undersökning av kompetensbehovet inom skogs- och tränäringen i regionen kommer att göras, även intervjuer med utbildningssökande ungdomar kommer att genomföras. Detta stämmer väl överens med målen i åtgärden A1, om ett utvecklat och anpassat utbildningsutbud och utvecklande av nätverk och samarbeten mellan utbildningsinstitutioner och näringslivet.

Coordinateur

Details