Rechercher des projets européens

Nordisk Emballageutbildning
Date du début: 31 janv. 2009, Date de fin: 30 janv. 2012 PROJET  TERMINÉ 

Huvudsyftet är att utveckla en gemensam nordisk utbildning inom förpackningsindustrin som ska täcka behovet av arbetskraft för industrin och inom forskningen. Vidare kommer projektet att leda till ett permanent samarbete mellan Karlstads Universitet (KaU), Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Høgskolen i Østfold (HiØ), Nofima Mat og Østfoldforskning för att utveckla och driva utbildningsprogrammet. Emballasjeforening (DNE) og The Packaging Arene (TPA) är viktiga partner i projektet.

Coordinateur

Details

  • 24.1%   292 111,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website