Rechercher des projets européens

Nordisk Emballagestudium
Date du début: 15 juin 2008, Date de fin: 27 janv. 2009 PROJET  TERMINÉ 

Visionen för projektet är att det ska utvecklas ett långsiktigt samarbete mellan Karlstads universitet, Universitetet för Miljö och Biovetenskap, Högskolan i Östfold, Matforsk AS-Nofima Mat och Östfoldforskning om etablering av ett utbildningsutbud inom emballage och emballering med stöd från branschorganisationerna Den Norske Emballasjeforening och The Packaging Arena. Genom småprojektet ska grunden läggas för ett huvudprojekt där ett utbildningserbjudande utvecklas och testas i ett treårigt projekt.Projektet har utmynnat i ett huvudprojekt; Nordisk Emballageutbildning.

Coordinateur

Details

  • 22.8%   13 889,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website