Rechercher des projets européens

Nordic Smart Energy Simulation Group (NOSEG)

Projektets syfte är att förena de nationella forskningsenheterna för att skapa förutsättningar för en högre grad av förnyelsebar energi i det nya smartare elnätet. Målsättningen är att skapa en samarbetsplattform mellan tre regioner (Vasa, Narvik och Umeå) och deras högskolor inom vindkraftsforskningen. Vindkraftens produktionskedja, social acceptans och de olika teknologiernas ändamål i energikedjan önskar man simulera parallellt för att erhålla en full förståelse av det smarta elnätet. Med nuvarande verktyg är detta mycket tidskrävande och målsättningen är därför att kunna skapa bättre verktyg inom detta projekt.

Coordinateur

Details

  • 49%   227 208,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

5 Participants partenaires