Rechercher des projets européens

Nordic Knowledge on the Web

Målet för projektet Nordic Knowledge on the Web (NKW) är att skapa, marknadsföra och driva ett webbaserat center innehållande föreläsningar, disputationer, animationer, debatter och praktiska tillämpningar samt därtill hörande pedagogiskt kringmaterial. Målsättningen är att skapa en kanal för forskare, utbildare och pragmatiker att sprida sin kunskap och marknadsföra sig internationellt. Samtidigt kommer högskolepersonal och organisationer att kunna, på ett smidigt sätt, ta del av internationell spetskunskap.

Coordinateur

Details

  • 42.5%   396 000,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires