Rechercher des projets européens

Nordgas

projektet ska Oy Merinova AB tillsammans med Västerbottens Handelskammare och Rana Utviklingsselskap utreda förutsättningarna för en naturgasledning från Helgeland till Västerbotten och Västra Finland. Samtidigt ska också gasens betydelse och möjligheter som råvara och energialternativ för regionens industrier kartläggas

Coordinateur

Details

  • 184%   800 000,00
  • 2000 - 2006 Kvarken - Mittskandia (FI-SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform

6 Participants partenaires