Rechercher des projets européens

Nor-Sve Temaresor
Date du début: 30 sept. 2008, Date de fin: 27 févr. 2009 PROJET  TERMINÉ 

Detta projekt ska leda till en större projektansökan som bygger på tidsmässig och geografiskt olika långa bussresor utefter det handels- och kulturhistoriska turiststråket Indalsleden. I detta utförande begränsas resornas sträckning, Röros, Trondheim i väster och Tynderö, Ulvöarna i Öster. Projektet vill väcka intresse hos turister och näringsliv.

Coordinateur

Details

  • 75.5%   4 444,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website